[Windows] วิธีทำ Read-Only Files

วิธีทำ Read-Only Files (ไฟล์ที่อ่านได้อย่างเดียว แก้ไขไม่ได้) มีขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้ครับ 1. คลิกขวาไฟล์ที่ต้องการซ่อน >> คลิกเมนู Properties 2. ระบบจะแสดง Pop-Up Files Properties >> ที่แถบ Attributes ให้ติ๊กถูกที่ Read-Only ดังรูป เสร็จเรียบร้อยครับ ประโยชน์ของ Read-Only Files Read-Only Files มีประโยชน์ คือ เมื่อไฟล์นี้ถูกแก้ไข โปรแกรมจะไม่เซฟทับไฟล์เดิม แต่จะบันทึกเป็นไฟล์ใหม่ครับ (ทำให้มั่นใจได้ว่า ไฟล์ต้นฉบับจะไม่ถูกแก้ไข)

[Windows] วิธีทำ Hidden Files

วิธีทำ Hidden Files (ไฟล์ที่ถูกซ่อน) มีขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้ครับ 1. คลิกขวาไฟล์ที่ต้องการซ่อน >> คลิกเมนู Properties 2. ระบบจะแสดง Pop-Up Files Properties >> ที่แถบ Attributes ให้ติ๊กถูกที่ Hidden ดังรูป เสร็จเรียบร้อยครับ

[Windows] วิธีแสดง File Extension (นามสกุลไฟล์) ใน Folder

วิธีแสดง Hidden Files (ไฟล์ที่ถูกซ่อน) มีขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้ครับ 1. ที่ Menu Bar ในหน้า Folder >> คลิกปุ่ม View 2. สังเกตบริเวณด้านขวา >> ติ๊กถูกที่ File name extensions เสร็จแล้วไฟล์ที่ซ่อนอยู่จะแสดงให้เห็นครับ

[Windows] วิธีแสดง Hidden Files ใน Folder

วิธีแสดง Hidden Files (ไฟล์ที่ถูกซ่อน) มีขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้ครับ 1. ที่ Menu Bar ในหน้า Folder >> คลิกปุ่ม View 2. สังเกตบริเวณด้านขวา >> ติ๊กถูกที่ Hidden items เสร็จแล้วไฟล์ที่ซ่อนอยู่จะแสดงให้เห็นครับ

[Windows] วิธีค้นหาไฟล์ในโฟลเดอร์

วิธีง่ายมากๆ เลยครับ เพียงแค่ >> เปิดโฟลเดอร์ที่ต้องการ >> คลิกที่กล่องค้นหา มุมขวาบน (ดังรูป) >> พิมพ์ Keyword ที่ต้องการ ระบบจะแสดงไฟล์ที่เราต้องการครับ

[Windows] วิธีเรียงไฟล์ในโฟลเดอร์แบบต่างๆ

วันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีเรียงข้อมูลในโฟลเดอร์แบบต่างๆ ครับ วิธีเรียงไฟล์ในโฟลเดอร์แบบง่ายๆ คือ 1. คลิกขวาที่พื้นที่ว่างในโฟลเดอร์ >> คลิก Sort by 2. จากนั้นเลือก Attribute ที่ต้องการ (Name, Date, Type, Size) สามารถเลือกให้เรียงข้อมูลจาก น้อยไปมาก (Ascending) หรือ มากไปน้อย (Descending) ได้ แต่ปกติวิธีที่ผมใช้เวลาต้องการจะเรียงไฟล์คือ เปลี่ยน Folder View ให้เป็น Details ก่อนครับ – เราจะได้เรียงไฟล์ได้ง่ายขึ้น เมื่อ Folder View เป็น Details แล้ว – เราสามารถเรียงข้อมูลได้โดย คลิกที่หัวตาราง ได้เลยครับ(ข้อมูลที่มักใช้ในการเรียงไฟล์ คือ ชื่อไฟล์, วันที่สร้าง, ขนาดไฟล์)

[Windows] การแสดงผลไฟล์ในโฟลเดอร์แบบต่างๆ (View)

หลายคนอาจน่าจะเคยเจอปัญหาว่า ทำไมบางโฟลเดอร์แสดงผลไม่เหมือนกับโฟลเดอร์อื่นๆ โฟลเดอร์ใน Windows มีการแสดงผลหลายรูปแบบครับ วันนี้เราจะมาทำความรู้จักการแสดงผลแบบต่างๆ ครับ 1. Extra large icons ทุกคนสามารถกดปุ่ม Ctrl + เมาส์ Scroll Up/Down เพื่อเพิ่ม/ลดขนาดรูปภาพได้ 2. Large icons 3. Medium icons 4. Small icons 5. List 6. Details 7. Tiles 8. Content สำหรับวิธีเปลี่ยนการแสดงผลใน Folder สามารถทำได้ง่ายๆ โดย 1. คลิกขวาที่พื้นที่ว่างของโฟลเดอร์ >> คลิก View >> เลือกการแสดงผลที่ต้องการ