รีวิวหนังสือ – The Law of Success (Napoleon Hill)

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือในตำนานเล่มหนึ่ง เขียนโดย Napoleon Hill เขียนมาตั้งแต่ปี 1928 (ปัจจุบันหนังสือเล่มนี้ก็อายุกว่า 90 ปี แล้ว)

ผู้เขียนเดินทางไปสัมภาษณ์ผู้บริหารชั้นนำของโลกเป็นเวลาถึง 20 ปี และเขียนข้อสรุปที่ว่า “อะไรคือสิ่งที่ทำให้ผู้คนเหล่านั้นประสบความสำเร็จ” ไว้ในหนังสือเล่มนี้

หนังสือเล่มนี้หนาแค่ 60 หน้า มีแค่ 15 ตอน อ่านจริงจัง 2 ชั่วโมงก็จบแล้ว (เป็นหนังสือเล่มเล็กคล้ายๆ กับ Managing Oneself, How will you measure your life)

( สำหรับใครที่สนใจหนังสือเล่มนี้ ผมจำได้ว่า Amazon Kindle มีแจกฟรีอยู่นะครับ ลองเข้าไปค้นหาในนี้ได้นะครับ https://www.amazon.com/s?k=the+law+of+success+napoleon+hill )

Napoleon Hill
Napoleon Hill

สำหรับกฎแห่งความสำเร็จ 15 ข้อ มีดังนี้

 1. กำหนดเป้าหมายในชีวิต
 2. มีความมั่นใจในตนเอง (และมั่นใจในเป้าหมาย)
 3. ประหยัดอดออม
 4. มีความคิดริเริ่ม และ มีความเป็นผู้นำ
 5. มีจินตนาการ
 6. มีความกระตือรือร้น
 7. รู้จักควบคุมตนเอง
 8. ทำงานให้มากกว่าเงินที่ได้รับ
 9. มีบุคลิกภาพที่ดี
 10. มีความคิดที่ถูกต้อง
 11. มีความตั้งใจแน่วแน่
 12. ร่วมมือกับผู้อื่น
 13. เรียนรู้จากความผิดพลาด
 14. มีความอดทน
 15. The Golden Rule ( the principle of treating others as you want to be treated. )
Law of Success - Napoleon Hill contents
Law of Success – Napoleon Hill contents

สรุปสั้นๆ ว่า เป็นหนังสือที่ควรค่าแก่การอ่านเล่มหนึ่งเลยครับ (ใช้เวลาอ่านไม่นาน)

Law of Success - Napoleon Hill
Law of Success – Napoleon Hill

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *