[Windows] วิธีทำ Hidden Files

วิธีทำ Hidden Files (ไฟล์ที่ถูกซ่อน) มีขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้ครับ 1. คลิกขวาไฟล์ที่ต้องการซ่อน >> คลิกเมนู Properties 2. ระบบจะแสดง Pop-Up Files Properties >> ที่แถบ Attributes ให้ติ๊กถูกที่ Hidden ดังรูป เสร็จเรียบร้อยครับ

[Windows] วิธีแสดง File Extension (นามสกุลไฟล์) ใน Folder

วิธีแสดง Hidden Files (ไฟล์ที่ถูกซ่อน) มีขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้ครับ 1. ที่ Menu Bar ในหน้า Folder >> คลิกปุ่ม View 2. สังเกตบริเวณด้านขวา >> ติ๊กถูกที่ File name extensions เสร็จแล้วไฟล์ที่ซ่อนอยู่จะแสดงให้เห็นครับ

[Windows] วิธีแสดง Hidden Files ใน Folder

วิธีแสดง Hidden Files (ไฟล์ที่ถูกซ่อน) มีขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้ครับ 1. ที่ Menu Bar ในหน้า Folder >> คลิกปุ่ม View 2. สังเกตบริเวณด้านขวา >> ติ๊กถูกที่ Hidden items เสร็จแล้วไฟล์ที่ซ่อนอยู่จะแสดงให้เห็นครับ