วิธีบันทึกไฟล์ PDF ใน Word, Excel, PowerPoint

(สรุปสั้นๆ) เมนู File > Save As > เปลี่ยนประเภทไฟล์จาก .docx เป็น .pdf ขั้นตอนที่ 1 – ที่เมนูด้านบน เลือกเมนู File ขั้นตอนที่ 2 – เลือกเมนู Save As ด้านซ้าย ขั้นตอนที่ 3 – หลังจากตั้งชื่อไฟล์แล้ว – เปลี่ยนประเภทไฟล์จาก Word Document (.docx) เป็น PDF (.pdf)

วิธีเปลี่ยนหน่วยจากนิ้วเป็นเซนติเมตร ใน Word, Excel, PowerPoint

(สรุปสั้นๆ) เมนู File > Info > Advanced > ไปที่ Display > เปลี่ยน measurements จาก Inches เป็น Centimeters ขั้นตอนที่ 1 – ที่เมนูด้านบน เลือกเมนู File ขั้นตอนที่ 2 – เลือกเมนู Info ด้านซ้าย ขั้นตอนที่ 3 – โปรแกรมจะแสดง Pop-up – เลือกเมนู Advanced ด้านซ้าย ขั้นตอนที่ 4 – เลื่อนหาตัวเลือก Display – ที่ข้อความ Show measurements in units of: …

วิธีแสดง Ruler (ไม้บรรทัด) ใน Word

(สรุปสั้นๆ) ไปที่แถบ View ด้านบน > ติ๊กถูก หน้า Ruler ขั้นตอนที่ 1 – ที่เมนูด้านบน เลือกแถบ View ขั้นตอนที่ 2 – คลิกที่กล่อง หน้าคำว่า Ruler นอกจากนี้ เราสามารถแสดง เส้นตาราง (Gridlines) ได้โดย คลิกที่กล่อง หน้าคำว่า Gridlines นอกจากนี้ เราสามารถแสดง Navigation Pane ได้โดย คลิกที่กล่อง หน้าคำว่า Navigation Pane