[Windows] วิธีทำ Read-Only Files

วิธีทำ Read-Only Files (ไฟล์ที่อ่านได้อย่างเดียว แก้ไขไม่ได้) มีขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้ครับ 1. คลิกขวาไฟล์ที่ต้องการซ่อน >> คลิกเมนู Properties 2. ระบบจะแสดง Pop-Up Files Properties >> ที่แถบ Attributes ให้ติ๊กถูกที่ Read-Only ดังรูป เสร็จเรียบร้อยครับ ประโยชน์ของ Read-Only Files Read-Only Files มีประโยชน์ คือ เมื่อไฟล์นี้ถูกแก้ไข โปรแกรมจะไม่เซฟทับไฟล์เดิม แต่จะบันทึกเป็นไฟล์ใหม่ครับ (ทำให้มั่นใจได้ว่า ไฟล์ต้นฉบับจะไม่ถูกแก้ไข)