[Windows] วิธีค้นหาไฟล์ในโฟลเดอร์

วิธีง่ายมากๆ เลยครับ เพียงแค่ >> เปิดโฟลเดอร์ที่ต้องการ >> คลิกที่กล่องค้นหา มุมขวาบน (ดังรูป) >> พิมพ์ Keyword ที่ต้องการ

ระบบจะแสดงไฟล์ที่เราต้องการครับ

[Windows] วิธีค้นหาไฟล์ในโฟลเดอร์
[Windows] วิธีค้นหาไฟล์ในโฟลเดอร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *