รีวิวหนังสือ – The Lean Startup (สร้างธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ต้องเริ่มตอนที่ไม่พร้อม)

หนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับอะไร หนังสือเล่มนี้เล่าถึงแนวคิดในการดำเนินธุรกิจแบบ Lean Startup ที่ผู้เขียนได้คิดค้นขึ้นมา ซึ่งสามารถใช้ได้กับบริษัททุกขนาด แนวคิดสำคัญที่หนังสือเล่มนี้นำเสนอคือ การทำธุรกิจก็เหมือนกับการทดลอง วัดผล และเรียนรู้ เราทดลองว่าสมมุติฐานในการทำธุรกิจของเราถูกต้องหรือไม่? จากนั้นก็วัดผลว่าสิ่งที่เราทำที่เราคิดถูกต้องหรือไม่? และเราจะเดินหน้าต่อหรือหยุดไว้เพียงเท่านี้ นอกจากนี้ผู้เขียนยังบอกอีกว่าแนวคิดนี้จะเป็นการวางรากฐานที่สำคัญให้กับบริษัทในยุคปัจจุบัน เนื้อหาโดยสังเขป หนังสือเล่มนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน 12 บท ได้แก่ วิสัยทัศน์ (เริ่มต้น นิยาม เรียนรู้ ทดลอง) บังคับทิศทาง (ตั้งสมมุติฐาน ทดสอบ วัดผล เปลี่ยนทิศ) เร่งความเร็ว (ขนาด ปรับตัว เติบโต สร้างนวัตกรรม) ส่วนแรก “วิสัยทัศน์” ผู้เขียนจะเล่าถึงที่มาของแนวคิด Lean Startup นิยามของผู้ประกอบการ และบริษัท Startup การเรียนรู้จากธุรกิจทั้งประสบความสำเร็จและล้มเหลว การทดลองไอเดียธุรกิจใหม่ๆ สามารถเกิดขึ้นกับองค์กรทุกระดับ เราสามารถเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆ ก่อน เมื่อประสบความสำเร็จ …