วิธีเปลี่ยนภาษา (ไทย-อังกฤษ) บนโปรแกรม Scratch

ถ้าเปิดโปรแกรม Scratch แล้วพบว่าภาษาตั้งต้นไม่ใช่ภาษาที่เราต้องการ (เช่น ต้องการใช้ภาษาอังกฤษ แต่ Web Browser แสดงผลภาษาไทย) ไม่ต้องตกใจครับ เราสามารถเปลี่ยนภาษาแสดงผลของ Scratch ได้ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 – ในหน้าเว็บไซต์ Scratch (หน้าไหนก็ได้) เลื่อนหน้าจอลงมาด้านล่างสุด – เราจะพบกล่องข้อความภาษา ขั้นตอนที่ 2 – คลิกที่กล่องแสดงผลภาษา – เลือกภาษาที่ต้องการ เพียงเท่านี้ Scratch ก็จะแสดงผลในภาษาที่เราต้องการแล้วครับ