รีวิวหนังสือ – The Value Investors: Lessons from the World’s Top Fund Managers

หนังสือเล่มนี้รวบรวมเรื่องราวของผู้บริหารกองทุนเน้นคุณค่า (Value Investor : VI) จากทั่วทุกมุมโลก จำนวน 12 ท่าน ได้แก่ 1) Walter J. Schloss 2) Irving Kahn 3) Thomas Kahn 4) William Brome 5) Jean-Marie Eveillard 6) Francisco Garcia Paramas 7) Anthony Nutt 8) Mark Mobius 9) Teng Ngiek Lian 10) Shuhei Abe 11) V-Nee Yeh 12) Cheng Chang Hye …