รีวิวงาน GDG DevFest Bangkok – Ai Day 2019 (ตอนที่ 3)

บทความนี้มีทั้งหมด 3 ตอน

เนื้อหาในตอนบ่ายค่อนข้าง Technical พอสมควร – ผมจึงขออธิบายตามที่ผมเข้าใจ กับ ไม่ลงรายละเอียดมากนะครับ

Topic 7 – Natural Language Processing (NLP)

เมื่อก่อนเวลาสร้างโมเดล แต่ละคนก็จะรวบรวมข้อมูลของตัวเอง แล้วสร้างโมเดลของตัวเองขึ้นมาใช้งาน – แต่ก็เป็นที่รู้กันว่า โมเดลจะได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำ เมื่อเรามีข้อมูลที่มากพอ – ซึ่งการรวบรวมข้อมูลกันเอง เราจะไม่ได้ข้อมูลจำนวนมากพอ

ดังนั้น ในปัจจุบันเจ้าของข้อมูลขนาดใหญ่ (เช่น Google) จึงมีบริการให้ใครๆ ก็สามารถใช้งานโมเดลที่กูเกิลสร้างขึ้นได้ (แต่ก็มีค่าใช้จ่ายนะครับ 555)

ตัวอย่างโจทย์ด้าน NLP ที่ผู้บรรยายยกตัวอย่าง

“ฉันคิดว่าการบรรยายนี้__________”
ก. น่าสนใจ
ข. สุดยอด
ค. น่าเบื่อ
ง. เฉยๆ

ซึ่งคำตอบของคำถามนี้ เป็นไปได้ทุกตัวเลือกครับ ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ก่อนหน้า และความรู้สึกของเราที่มีต่อการบรรยายนั้น

แต่ถ้าเราถามคำถามนี้กับคอมพิวเตอร์ คอมฯ อาจจะไม่ค่อยใจ และไม่รู้ว่าต้องตอบอะไรก็เป็นได้

นอกจากนี้ NLP ยังถูกใช้เพื่อ (1) ค้นหาความรู้สึกจากข้อความ (2) ค้นหาความต้องการจากข้อความ (3) ค้นหา Keyword ของข้อความ

Algorithms ที่ใช้กันในปัจจุบัน

  • GPT-1
  • GPT-2
  • BERT
  • ROBERTA
  • ALBERT
  • CTRL

Topic 8 – รูปภาพโรงแรมบนเว็บไซต์ Agoda

* Agoda เป็นเว็บไซต์จองโรงแรม ที่ได้รับความนิยมแห่งหนึ่ง https://www.agoda.com/

โจทย์หนึ่งของเว็บไซต์ Agoda คือ จะใช้รูปภาพโรงแรมรูปใด เพื่อดึงดูดความสนใจให้ผู้ใช้ อยากคลิกเข้าไปดูรายละเอียดที่พัก

โดยวิธีที่ผู้พัฒนาเลือกใช้ คือ Multi-Armed Bandit

ในรายละเอียด ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับ Exploration vs. Exploitation, Bayesian Linear Regression, Thompson Sample, Contextual Bandit

Multi-Armed Bandit
Multi-Armed Bandit

(หัวข้อนี้ GEEK มาก ขอละรายละเอียดไว้ในฐานที่ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับ T^T)

รายละเอียดเพิ่มเติม: https://towardsdatascience.com/solving-the-multi-armed-bandit-problem-b72de40db97c

Topic 9 – กลุ่มลูกค้าของโครงการบ้านและคอนโด

* อาจารย์เป็นหนึ่งในทีมผู้พัฒนาเว็บไซต์ https://www.home.co.th/ เป็นเว็บไซต์ค้นหาบ้านและคอนโด

โจทย์ปัญหา คือ (1) เราจะช่วยลูกค้าให้ค้นหาบ้านและคอนโดที่ตรงใจได้อย่างไร และ (2) เราจะช่วยบริษัทสร้างบ้านและคอนโดที่ตรงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างไร (ซึ่งทั้งสองโจทย์มีความคล้ายกัน)

เทคนิคที่อาจารย์เลือกใช้ คือ AutoRegressive Recommendation
(อีกชื่อเทคนิคหนึ่งที่ผมคุ้นๆ ก็คือ AutoRegressive Integrated Moving Average ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันเกี่ยวข้องกันหรือเปล่า?)

ในรายละเอียด ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับ Recurrent Neural Network, Generative Adversarial Network (GAN), REINFORCE, Gumbel-Softmax Approximation, CGAN

Real Estate Development 1
Real Estate Development 1
Real Estate Development 2
Real Estate Development 2

(หัวข้อนี้ GEEK มาก ขอละรายละเอียดไว้ในฐานที่ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับ T^T)

รายละเอียดเพิ่มเติม: https://ekapolc.github.io/slides/ML_Developers_for_Real%20Estate_Developers.pdf

Topic 10 – Summary

นอกจากนี้ยังมีงานอื่นๆ ที่ Google Developer Group (GDG) Thailand จะจัดขึ้นภายในปีนี้อีกหลายงานครับ รายละเอียดสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://dev.wi.th/

ทั้งหมดก็เป็นรีวิวงาน GDG DevFest Bangkok – Ai Day 2019 ที่ผมได้จดบันทึกไว้ มีส่วนที่เข้าใจบ้าง ไม่เข้าใจบ้าง แต่ผมก็หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยคแก่ทุกคนไม่มากน้อยก็น้อยมากนะครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *