วิธีเปลี่ยนหน่วยจากนิ้วเป็นเซนติเมตร ใน Word, Excel, PowerPoint

(สรุปสั้นๆ) เมนู File > Info > Advanced > ไปที่ Display > เปลี่ยน measurements จาก Inches เป็น Centimeters ขั้นตอนที่ 1 – ที่เมนูด้านบน เลือกเมนู File ขั้นตอนที่ 2 – เลือกเมนู Info ด้านซ้าย ขั้นตอนที่ 3 – โปรแกรมจะแสดง Pop-up – เลือกเมนู Advanced ด้านซ้าย ขั้นตอนที่ 4 – เลื่อนหาตัวเลือก Display – ที่ข้อความ Show measurements in units of: …