วิธีสมัครสมาชิกเว็บไซต์เพื่อใช้งานโปรแกรม Scratch

การสมัครสมาชิกเว็บไซต์ Scratch จะทำให้เราสามารถบันทึกโปรเจค (Save Project) เพื่อแก้ไขโปรแกรมในภายหลังหรือแชร์ต่อให้เพื่อนๆ ได้ครับ โดยมีวิธีง่ายๆ ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 – เข้าไปที่เว็บไซต์ https://scratch.mit.edu/ – จากนั้นกดปุ่ม Join Scratch ขั้นตอนที่ 2 – กรอกข้อมูล Username (เป็นภาษาอังกฤษ) และ Password – จากนั้นกดปุ่ม Next ขั้นตอนที่ 3 – กรอกข้อมูล เดือน/ปีเกิด เพศ และ ประเทศ – จากนั้นกดปุ่ม Next ขั้นตอนที่ 4 – กรอกอีเมล (ต้องเป็นอีเมลที่มีอยู่จริง) – จากนั้นกดปุ่ม Next ขั้นตอนที่ 5 …