[Windows] วิธีเรียงไฟล์ในโฟลเดอร์แบบต่างๆ

วันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีเรียงข้อมูลในโฟลเดอร์แบบต่างๆ ครับ วิธีเรียงไฟล์ในโฟลเดอร์แบบง่ายๆ คือ 1. คลิกขวาที่พื้นที่ว่างในโฟลเดอร์ >> คลิก Sort by 2. จากนั้นเลือก Attribute ที่ต้องการ (Name, Date, Type, Size) สามารถเลือกให้เรียงข้อมูลจาก น้อยไปมาก (Ascending) หรือ มากไปน้อย (Descending) ได้ แต่ปกติวิธีที่ผมใช้เวลาต้องการจะเรียงไฟล์คือ เปลี่ยน Folder View ให้เป็น Details ก่อนครับ – เราจะได้เรียงไฟล์ได้ง่ายขึ้น เมื่อ Folder View เป็น Details แล้ว – เราสามารถเรียงข้อมูลได้โดย คลิกที่หัวตาราง ได้เลยครับ(ข้อมูลที่มักใช้ในการเรียงไฟล์ คือ ชื่อไฟล์, วันที่สร้าง, ขนาดไฟล์)